Preveríme Vašich osobných aj obchodných partnerov

 

Preveríme Vašich osobných či obchodných partnerov. Polícia nesleduje ľudí len tak na žiadosť, preto sme tu my, aby sme Vám pomohli. Preverovanie svojich budúcich obchodných partnerov sa stalo populárnym najmä kvôli kríze. Firmy začali mať problémy s neplatičmi a platobnou neschopnosťou svojich partnerov. Je veľmi dôležité, pri uzatváraní obchodov s neznámymi osobami vedieť na čom ste. Veľa krát sa stáva, že majú za lubom viac, než len uzavretie obchodu s Vami. Buďte opatrný, keď vstupujete do obchodov, preverte si finančnú situáciu Vašich partnerov. Taktiež si môžete overiť svojich zamestnancov, ich lojálnosť a prešpekulovanosť. Dáte si tak pozor, aby informácie neunikali ku konkurencii. Ďalej môžeme odhaliť poistné podvody, ktoré robia samotní poisťovací agenti, aby Vás obrali o peniaze.

 

U súkromného detektíva si môžete objednať informácie o tom, kde a ako človek žije, s kým sa stýka a aké má finančné zázemie. Taktiež vieme prísť na prešľapy, neschopnosti, únik informácií alebo ohrozenie obchodného tajomstva.

 

Odhalíme protiprávne konanie ohrozujúce obchodné tajomstvo spoločníkmi alebo konateľmi obchodných spoločností. Získané informácie môže detektív povedať iba osobe, ktorá si jeho služby objednala alebo osobe písomne poverenej.

 

Súkromné detektívne kancelárie získavajú dôkazy a môžu ich použiť pred súdom. Spolupracujú s právnikmi a políciou. Vďaka čomu môžeme získať prístup do živnostenského registra, Obchodného registra, Obchodného vestníku, Univerzálneho registra, do registra úpadcov, konkurzov a likvidácií. Taktiež vieme overiť dlhy v zozname daňových dlžníkov, v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne a v Centrálnom registri dlžníkov. Overíme výskyt v databáze osôb hľadaných Políciou SR a v databáze osôb hľadaných Interpolom. Nik sa pred nami neskryje.