Cenník detektívnych služieb


Služby detektíva: cena dohodou
Cena môže byť dohodnutá aj ako paušálna suma vo vzájomnej dohodnutej výške za vopred dohodnutú službu.