Detektívne služby

Ponúkame Vám 100% diskrétnosť v každej našej službe. Získame všetky potrebné informácie a odovzdáme Vám ich. Spoločnosť Discreet DS Vám pomôže pri riešení Vašich problémov či už s partnerom alebo v súkromnom živote.

 • sledovanie osôb a vecí - ich pohyb, výskyt, styky, GPS lokalizácia a ďalšie dôležité skutočnosti
 • previerky obchodných partnerov - získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o jej konaní, ale aj o konaní právnickej osoby alebo majetkových pomeroch
 • pátranie po osobách a majetku - získavanie údajov slúžiacich ako dôkazné materiály v konaní pred súdom či správnym orgánom – svedkovia a ich hodnovernosť, listinné dôkazy a iné
 • pozorovanie mimoškolských aktivít Vašich detí
 • získavanie dôležitých informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie informácií o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 • doručovanie zásielok
 • služby pre banky, advokátov, leasingové a poisťovacie spoločnosti

Detektívne služby

Získavanie potrebných informácií pre Vás a na základe Vašich požiadaviek a cieľov. Čokoľvek potrebujete, to Vám vyzistíme diskrétne a spoľahlivo!

Sledovacie služby

Sledovanie osôb, objektov, vozidiel a ich následná dokumentácia, ktorú odovzdáme Vám - buď formou klasickej fotografie alebo kamerovým záznamom. Každý prípad sledovania bude vopred konzultovaný s Vami.

Pátracie služby

Pátrame po osobách, veciach či majetku na základe Vašich požiadaviek. Zameriame sa aj na osoby, ktoré sa nezdržujú v mieste svojho trvalého či obvyklého bydliska, vypátrame nezvestné osoby či osoby, ktoré sa skrývajú.

Monitorovacie služby

Monitoring PC Vášho dieťaťa, partnera či zamestnanca. Pripravíme report so všetkými aktivitami zariadenia, prehľadom e-mailov. 

 • Foto parkoviska - dokumentovanie činnosti osôb, vecí a iných skutočností, ktoré nastanú počas sledovania.
 • Foto hotela - previerka a dokumentácia informácií, ktoré Vám poskytla sledovaná osoba...
 • Monitoring tovaru - GPS monitorovanie kamiónov a vozidiel prepravujucich tovar a istota, že pri mimoriadnej udalosti budú vykonané všetky dostupné úkony ako aktuálna poloha prepravovaného tovaru, sledovanie pohybu v reálnom čase.
 • Monitoring osôb - sledovanie osôb, vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov ...
 • previerky obchodných partnerov - získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o jej konaní, ale aj o konaní právnickej osoby alebo majetkových pomeroch.
 • sledovanie osôb a vecí - ich pohyb, výskyt, styky, GPS lokalizácia a ďalšie dôležité skutočnosti.
 • pátranie po osobách a majetku - získavanie údajov slúžiacich ako dôkazné materiály v konaní pred súdom či správnym orgánom – svedkovia a ich hodnovernosť, listinné dôkazy a iné.
 • pozorovanie mimoškolských aktivít Vašich detí
 • získavanie dôležitých informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie informácií o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 • doručovanie zásielok
 • služby pre banky, advokátov, leasingové a poisťovacie spoločnosti

Mám záujem!

Meno a priezvisko, alebo prezývka:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Vaša požiadavka: